begeleider

stagiaires

Professioneel begeleider van stagiaires & trainees

Hoe en wat?

Als begeleider van stagiaires en trainees speel je een belangrijke rol. Deze doelgroep komt relatief nieuw op de arbeidsmarkt en heeft daarom een goede en passende begeleiding nodig. Hoe beter de begeleiding, hoe beter de ervaring van de student binnen jouw bedrijf.

Daarom organiseert IQ BLVD in samenwerking met het OOM en SBB deze training exclusief voor deelnemende bedrijven van IQ BLVD.

Wat levert het op:

 • Zelfverzekerd iemand kunnen begeleiden;
 • De kwaliteit van de begeleiding wordt beter;
 • Met een goede begeleiding haalt de student meer uit zijn stage;
 • Draagt mede bij aan een onvergetelijke stageperiode voor student, goed voor je bedrijfsimago.

Wat houd het in:

 • Een tweedaagse training ‘hoe begeleid ik een stagiaire of trainee op de werkplek?’
 • Je ontvangt de nieuwste informatie over richtlijnen vanuit onderwijs, door het onderwijs zelf.

Doelgroep:

 • Werkplekbegeleiders op de werkvloer (nieuw én ervaren);
 • Exclusief voor IQ BLVD bedrijven, maximaal 14 personen.

 

Waar en wanneer:

Dag 1: Donderdag 15 juni 2023 – 09.00 tot 16.00
Dag 2: Donderdag 21 september 2023 – 09.00 tot 16.00
Dag 3: Terugkomdag, na 6 weken. Ervaringen uitwisselen, met uitreiking certificaat.

Locatie: IQ BLVD, Hof van Otten 1, Hardenberg.

Programma inhoud

Dag 1:

Module 1: Kennismaking en motiveren

De praktijkopleider leert in deze workshop:

 • op een goede manier kennis maken met een student, zodat hij weet wat de student al kan en wat hij wil leren
 • verschillende gesprekstechnieken toe te passen door te oefenen met een aantal basis gespreksvaardigheden, zoals vragen stellen, luisteren, samenvatten en doorvragen
 • de student te motiveren om zich te ontwikkelen

 

Module 2: Instructie en feedback geven

De praktijkopleider leert in deze workshop:

 • een goede instructie te geven, zodat de student zo snel en veilig mogelijk de handeling beheerst
 • de student aan te spreken op zijn gedrag, zonder dat de relatie wordt verstoord

 

Dag 2:

Module 3: Begeleidingsgesprekken voeren en beoordelen De praktijkopleider leert in deze workshop: • een goed en resultaatgericht gesprek te voeren met de student

 • bijsturen van de student, onder andere door werkzaamheden af te stemmen op de ontwikkeling/interesse van de deelnemer
 • de student te laten reflecteren op zijn eigen handelen
 • inzicht te krijgen in de valkuilen die een objectieve mogelijke beoordeling in de weg kan staan, ofwel hoe je tot een zo objectief mogelijke beoordeling komt.

 

Dag 3:

Intervisie bijeenkomst.

 • Bespreken van de persoonlijke leerervaringen en verbeterpunten in de praktijk.

Nader te bepalen: Bezoek SBB adviseur praktijkleren aan bedrijf toepassing leerpunten op de werkvloer. Terugkoppeling met de SBB adviseur praktijkleren binnen het eigen bedrijf.

 

Aanmelden

De deadline voor aanmelden is 1 mei 2023.
Mail jouw aanmelding(en)* naar: janine@iqblvd.nl, met de volgende gegevens (t.b.v. het certificaat):

Voor- en achternaam:
Geboortedatum:
Emailadres:
Naam bedrijf:

* Bij veel interesse organiseren we een tweede trainingsgroep.