Kennispartners

Kennispartners van IQonIQ

IQonIQ is een dynamische plek waar alles samenkomt. Het is het bedrijvencluster van en voor de maakindustrie. IQonIQ zet zich in om te leren, inspireren, van elkaar te profiteren en samen te groeien als sterke maakregio. De aantrekkelijke groene regio van IQonIQ kent vele specialistische maak- en hightechbedrijven. Samen met het onderwijs en de overheid werken wij aan een gezamenlijk doel: deze ijzersterke maakindustrie op de kaart zetten.

De community van IQonIQ bestaat uit maakbedrijven. Daarnaast zijn er ook aangesloten partners, zoals het onderwijs en de overheid. In de community zijn er meetings, leerkringen en nauw onderling contact.

Partners

De partners van IQonIQ zijn:

DTZ - Dutch TechZone

In de Dutch TechZone draait alles om het stimuleren van de maakindustrie en het bevorderen van excellent vakmanschap in de regio Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen. Ons belangrijkste doel is om een vruchtbare omgeving te creëren waarin bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidsinstanties samenwerken om elkaar te versterken en vakmanschap te bevorderen.

Meer informatie: dutchtechzone.nl

Boost Smart Industry

Boost Smart Industry is een onafhankelijk samenwerkingsplatform voor de industrie in Oost-Nederland. Ze willen de industrie in Oost-Nederland versterken door:

  • Het ondersteunen van bedrijven bij de digitalisering van hun productieprocessen.
  • Het bevorderen van samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen.
  • Het opleiden van vakmensen voor de slimme industrie.

 

Ik Ben Drents Ondernemer

Ik Ben Drents Ondernemer is een samenwerkingsverband tussen ondernemers, overheid en onderwijs in Drenthe. Drentse ondernemers, in iedere fase van hun ondernemerschap, worden ondersteund bij vragen over slim ondernemen, groen ondernemen en impactvol ondernemen.

Kennispoort Regio Zwolle

Kennispoort Regio Zwolle ondersteunt ondernemers in Regio Zwolle bij innoveren, vernieuwend ondernemen en internationaal zakendoen. Dit doen zij door het geven van advies en begeleiden, het organiseren van evenementen en netwerkbijeenkomsten, kennisdeling en matchmaking.

Novel-T

Novel-T helpt nieuwe bedrijven ontstaan, en bestaande bedrijven vernieuwen. Zij bieden ondernemers (in spé) toegang tot kennis, talent, kapitaal en een netwerk van marktleiders. Dit helpt bij een succesvolle betreding van de markt.

DOC33

DOC33 is hét kennis- en belevingscentrum voor circulair bouwen en verduurzaming van de gebouwde omgeving en maakindustrie. Een innovatief platform dat kennis en praktijk verbindt op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. In Hoogeveen is dé plek waar inwoners, bedrijfsleven, onderwijs en overheid in de regio Zuid- en Oost-Drenthe samenwerken en samen leren aan een duurzame en circulaire wereld.

Meer informatie: doc33.nl

IT Hub Hoogeveen

De IT Hub is het IT-innovatie platform dat het Noord-Nederlandse bedrijfsleven, onderwijs, studenten en overheden faciliteert om de innovatiekracht te vergroten en de digitale transitie te ondersteunen. Onze visie is de IT Hub te laten werken als magneet voor (aankomend) IT-talent, bedrijven en startups die iets met IT-innovatie en digitalisering willen. We vergroten de (kweek)vijver van IT-professionals, zijn de aanjager van de digitale transitie en de ontmoetingsplek op IT-gebied in de regio. Bedrijven, overheid, kennisinstellingen en studenten vormen samen de community IT Hub.

Meer informatie: it-hub.nl

Greenwise Campus

Greenwise Campus is hét netwerk voor kennisontwikkeling, innovatie en ondernemerschap. Hier bundelen bedrijven, onderwijsorganisaties en overheden de krachten. Wij werken samen aan groene en slimme oplossingen voor vandaag en morgen.

Meer informatie: greenwisecampus.nl

Perron038

Perron038 houdt zich bezig met het bouwen aan het innovatiecentrum voor de maakindustrie in de regio. Technici en studenten werken op Perron038 aan gezamenlijke innovatie projecten en aan eigen innovatieprojecten, zoals:

  • Demontrators.
  • Prototypes.
  • Modules van hightech machines.

 

Onderwijspartners

De onderwijspartners van IQonIQ zijn:

Het Alfa-college

Het Alfa-college is een christelijk regionaal opleidingscentrum (ROC) voor Noord- en Oost-Nederland waar je terechtkunt voor reguliere mbo-opleidingen, bij- en omscholing, educatieve trajecten of bedrijfsopleidingen (op maat). Drie kernwaarden staan bij ons centraal: verbinden, vertrouwen en ondernemen. Deze vormen de basis voor ons handelen.

Regionaal Techniek Centrum (RTC)

Het RTC leidt samen met aangesloten regionale leerbedrijven en ROC’s de technische vakmensen van de toekomst op. RTC Hardenberg is er voor de bouw, installatietechniek en mechanische techniek.

Vechtdal projecten

Vechtdal Projecten is een samenwerkingsverband van de Gemeente Hardenberg, het Ondernemershuis voor het Vechtdal en de drie partnerscholen Alfa-college, Deltion College en Windesheim. In nauwe samenwerking realiseert Vechtdal Projecten onderwijsprojecten voor studenten, in opdracht van bedrijven en organisaties in de Vechtdalregio.

NHL Stenden

NHL Stenden is een hogere onderwijsinstelling met een sterke focus op de maakindustrie en heeft campussen in Noord-Nederland én een wereldwijd partnernetwerk. Het onderzoek van NHL Stenden Hogeschool gaat over het ontwikkelen van toepasbare kennis rondom actuele maatschappelijke vraagstukken. Zij doen dit op het gebied van drie zwaartepunten; de leefbaarheid en toekomst van de regio’s waar onze campussen zitten (Vital Regions), de versnelde ontwikkeling in productie en ondernemerschap (Smart Sustainable Industries) en de groei en uitdagingen binnen de dienstensector (Service Economy).

Hogeschool Saxion

Hogeschool Saxion biedt veel opleidingen met een focus op de maakindustrie. Bij Saxion doen ze praktijkgericht onderzoek met vragen uit en voor de samenleving en het bedrijfsleven. Ze richten zich op het verbinden van kennis en technologie om zo bij te dragen aan een duurzame, gezonde en veilige wereld. Zij doen dit op het gebied van Circulaire Innovatie & Energietransitie; Gezondheid, Welzijn & Technologie; Veiligheid & Digitalisering en Sleuteltechnologieën, zoals AI, fotonica, quantumtechnologie en nanotechnologie.

Hogeschool Windesheim

Windesheim is een brede hogeschool, werkzaam in twee regio’s (Almere en Zwolle). Bij hogeschool Windesheim staat de mens centraal. Dit betekent dat Windesheim staat voor samen leren, ontwikkelen en innoveren door praktijkgericht onderzoek en onderwijs. Medewerkers en studenten van Windesheim leveren in samenwerking met professionals van bedrijven en instellingen een actieve bijdrage aan een betere wereld.

Drenthe College

Drenthe College is een mbo en opleidingencentrum met locaties in Assen, Emmen en Meppel. Zij bieden gevarieerd onderwijs en hebben als missie studenten, partners en elkaar uit te dagen om hun grenzen te verleggen. Dit doen ze door aandacht te hebben voor talent en mogelijkheden en leren van elkaar en met elkaar. Zo bouwen zij aan een waardevolle toekomst.

Deltion College

Het Deltion College is er voor jong en oud. Iedereen kan een opleiding volgen op de manier die bij je past. Deltion zit in Zwolle. Als partner leveren zij een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in onze regio. Ze hebben de faciliteiten en maatschappelijke blik die zorgen dat studenten en medewerkers zich zo succesvol mogelijk ontwikkelen. In hun beroep, de maatschappij en hun privélevens.

ROC van Twente

Het ROC van Twente verzorgt middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie in de regio Twente. Dat kun je volgen op een van onze hoofdlocaties in Almelo, Hengelo of Enschede of op locaties in de omliggende dorpen. Onderwijs op meerdere plekken dus. Onze kernwaarden zijn verbindend en grensverleggend.

Lijkt het je interessant om ook met IQonIQ samen te werken?
Dan horen wij graag van je!