COBOTPOOL
VAN START

De cobotpool van de IQ BLVD is vandaag officieel van start gegaan. In de pool krijgen de deelnemende maakbedrijven van de IQ BLVD, op een laagdrempelige manier de kans met een cobot een experiment te starten in hun bedrijf in samenwerking met studenten. Een cobot is een zogenaamde collaborative robot. Een robot die zonder kooi of verdergaande beschermingsmiddelen samenwerkt met de mens.

Frank Wiersma van Itter B.V. vindt het mooi dat deze cobotpool nu vanuit de IQ BLVD is opgepakt: “We zagen al wel veel mogelijkheden voor cobots binnen ons bedrijf. Echter ontbrak het ons aan tijd om er een start mee te maken. De cobotpool vanuit de IQ BLVD komt op het ideale moment. Het neemt de begeleiding van het project uit handen en laat ons op een laagdrempelige manier kennis maken met de mogelijkheden van cobots. Dit maakt de implementatie in de toekomst makkelijker, doordat er meer bekend is van de eisen aan de hardware. Doordat ook de medewerkers kennis maken met de mogelijkheden, kunnen zij van meet af aan mee denken over het vergroten van het toepassingsgebied.”

(De foto is vandaag van de eerste cobot van deze cobotpoule bij Itter B.V.)