status Fieldlab

IQ BLVD ontvangt donderdag de status van nationaal Fieldlab Smart Industry. IQ BLVD is daarmee het eerste landelijke clusterfieldlab  dat deze titel mag dragen. In dit fieldlab voor de hightech en maakindustrie werken grootbedrijf, MKB en kennisinstellingen samen om nieuwe technieken te testen en worden innovaties marktrijp gemaakt. De bedrijven in de regio Drenthe, Twente en Zwolle zijn al jaren belangrijke spelers als het gaat om robotisering en technologisering. De IQ BLVD clusterde deze toonaangevende bedrijven tot dé innovatiehotspot. “Het verwerven van deze status is een groot compliment voor alle inspanningen”, aldus Peter Cool, voorzitter stichting IQ BLVD. “Als relatief nieuw clusterfieldlab geeft dit veel vertrouwen voor de toekomst!”

Landelijk zijn door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, TNO, FME en Kamer van Koophandel locaties benoemd, waar deze innovaties en technologieën geclusterd worden doorgevoerd; zogenaamde Fieldlab Smart Industry. De IQ BLVD is ontstaan vanuit de krachtige maak- en hightechindustrie die de regio al jarenlang kenmerkt. “Wij zijn trots op het behalen van deze status”, aldus Mireille Kinket, directeur IQ BLVD. “De Fieldlabstatus is een ontzettend mooie mijlpaal. De unieke kracht van de IQ BLVD is; dat niet de organisatie, maar juist de ondernemers de agenda én het tempo bepalen. Dat maakt dat we heel hard kunnen gaan en  grote stappen kunnen zetten als innovatiehotspot.”

Toekomstproof

De noodzaak om met voldoende arbeidskrachten klaar te staan voor de toekomst, de gezamenlijke wil om te innoveren en de drive om de regio sterker te positioneren, maakte dat de IQ BLVD ontstond. Er wordt nu vol ingezet op ‘Talent in de regio’, ‘Smart Industry’ en ‘Ondernemerschap en Innovatie’. De IQ BLVD bestaat sinds vorig jaar en kent nu tientallen deelnemende ondernemers. Ook zijn er korte lijnen met onderwijs en ook de overheid en in diverse leerkringen zijn ondernemers aan de slag met bijvoorbeeld digitalisering én automatisering. Egbert-Jan Sol (TNO), program director Smart Industry, is van mening dat de IQ BLVD een goed voorbeeld is van een Smart Industry fieldlab. “IQ BLVD is nu al succesvol in het realiseren van kennisdeling en kennisoverdracht van veel MKB maakbedrijven en die bedrijven daadwerkelijk stappen te laten nemen met het realiseren in de twin transition van digitalisering en duurzaamheid binnen hun bedrijf of in hun waarde keten”

Cobotpool

Een concreet voorbeeld van deze kracht is de cobotpool. Hierin gaan studenten in de bedrijven zelf aan de slag met de door IQ BLVD ingebrachte cobots (collaboratieve robots). De studenten leren met de medewerkers in de bedrijven hoe ze met de cobot kunnen werken en gaan deze in 10 weken daadwerkelijk implementeren in het bedrijf. In de cobotpool leerkring leren de bedrijven weer van elkaar op een laagdrempelige manier. Hierbij wordt naast de techniek ook stil gestaan bij zaken, zoals businesscases, terugverdientijd, adoptie van cobots en veiligheid.

 

Motor van de economie

De uitreiking van de Fieldlabstatus vindt plaats tijdens een regulier communitymeeting. Dit keer bij één van de deelnemende leden van de IQ BLVD, Droste Bejah en in het bijzijn van wethouder economie, Alwin te Rietstap. De portefeuillehouder van de gemeente Hardenberg toont zich enthousiast over de mijlpaal. “De IQ BLVD is de motor voor de innovatiekracht van het bedrijfsleven in de hooggekwalificeerde maakindustrie.”

Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe

De IQ BLVD  krijgt hiervoor een bijdrage van drie miljoen euro uit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Binnen de Regio Deal werken verschillende partijen met elkaar samen aan het verbeteren van de welvaart in de regio. Met hart voor de regio, van elkaar leren, regionaal denken, het verschil maken en vooral doen.

fieldlab